Menu

Wdrożenia

Co zrobić z lawinowo rosnącą ilością informacji?

Jak zarządzać wynikami analiz?

Czy można otrzymywać raporty biznesowe w czasie rzeczywistym (on-line)?

Jak podejmować decyzje wykorzystując analizę danych?

Czy można przewidywać zdarzenia na podstawie kolekcji zdarzeń i informacji?

Jeżeli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, to mamy dla Ciebie dedykowane rozwiązania oparte na standardach światowych liderów branży IT. Pomagamy zaprojektować, uruchomić i korzystać z narzędzi kolekcjonujących, przetwarzających i zarządzających informacją dla wszystkich poziomów decyzji w Twojej organizacji.

Poniższe rozwiązanie to jeden z przykładów zastosowania chmury analitycznej Microsoft Azure dla urządzeń, które wyposażone w moduł komunikacji tworzą sieć i wysyłają komunikaty o swoich stanach.

Zmiany tych stanów są analizowane i publikowane graficznie on-line, co pozwala na wgląd w żywy organizm i analizę zmian w czasie.

Rejestr zdarzeń odkładany jest w hurtowni danych i tworzy archiwum, które dostarcza wiedzy dla sztucznej inteligencji ML i analiz. Dane mogą być przetwarzane lokalnie w Data Center lub w wybranej chmurze obliczeniowej.

Gdzie można zastosować taką analizę? Wszędzie tam gdzie ilość i jakość informacji ma wpływ na podejmowane decyzje biznesowe. Tego typu moduł komunikacyjny można zastosować w branży motoryzacyjnej i pozyskać wiedzę na temat parametrów eksploatacji floty pojazdów. Wszędzie tam gdzie duża ilości urządzeń może komunikować o swoim działaniu w celu diagnozy i wsparcia działu serwisowego np. dowolna sieć dystrybucji mediów,  zarządzania budynkami, czy sterowania oświetleniem lub siłownikami i przełącznikami. Dowolna ilość specjalistycznych sond, mierzących dowolne wartości; temperatury, ciśnienia, rozszerzania, wagi, nacisku, prędkości, prądu, napięcia czy natężenia światła…

Wybór zastosowanej technologii jest drugorzędny, skupiamy się na doborze najefektywniejszych narzędzi do realizowanych zadań.