Informative Interview
Standing Meeting
Casual Business Meeting
Modern Work Space
Getting Coffee
Conference
Giving a Presentation
Working Together
Touchscreen Computer
Open Laptop
Vineyard in New Zealand2018
Warsaw Clouds 2018
City beach in Warsaw 2016
„Signature of the city” - Warsaw 2016
Elevator to the Clouds - Warsaw 2016
Coromandel church in New Zealand 2018
Aussie - Great Ocean Road 2018

Our Selected Projects Launched Experience

We Give Good Energy to Blossoming Business

 

SELECTED INTERNATIONAL PARTNERS

  • JG ENERGY.PL jest partnerem globalnej sieci Data Centers – EQUINIX.COM w 200 krajach na całym świecie. 

  • JG ENERGY.PL jest partnerem General Electric (umowa dystrybucyjna 50017058)

IoT SERVICES - STREAMING ANALYTICS - BIG DATA

W okresie 2018 – 2019 Polska firma produkująca elektronikę, której problemem biznesowym był dynamiczny wzrost sprzedaży produktów i jednoczesny jeszcze szybszy wzrost kosztów utrzymania, co powodowało znaczny spadek EBITDA i lawinowy wzrost ilości kar za przekraczanie terminów realizacji napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Rozwiązanie zaproponowane przez JG to system analityczny czasu rzeczywistego (Streaming Analytics) w modelu serwisowym IoT dla 10.000 urządzeń z systemem operacyjnym Linux, sprzedanych w całej Europie. Urządzenia komunikują/raportują 70 zdarzeń co sekundę̨ z każdego, całość rozwiązania = 700 000 zdarzeń/sek z Centralnym repozytorium Data Base umieszczonym w globalnej sieci Data Centers firmy EQUINIX.com wraz z modelem Analityki Strumieniowej (IoT) z automatyczną predykcją (przewidywaniem) zdarzeń serwisowych (zgodnie z regułami języka maszynowego (bioinformatycznego) R i algorytmami AI) wraz raportowaniem on-line w czasie rzeczywistym z prezentacją w portalu informacyjnym dla Klientów, Serwisu Producenta i Zarządu oraz zespołów Sprzedaży i wsparcia Klienta z połączeniem do CRM.

GOOD ENERGY SAVINGS

​JG ENERGY.PL razem z General Electric Light gwarantuje rozwiązania LED z wydłużonym czasem działania i gwarancją powyżej 5 lat zależną od czasu zwrotu z inwestycji. Zapewniamy najlepsze możliwe TCO naszych rozwiązań.

  • JG uruchomił Panele General Electric LED 60x60 na Dworcu Centralnym w Warszawie jako rozwiązanie mock-up, które w trybie pracy ciągłej wystartowało w kwietniu 2014 i trwa już 5 lat (zakończenie gwarancji), w tym czasie nie otrzymaliśmy ani jednego zgłoszenia serwisowego. Zapraszamy na nasz ulubiony peron 4! przy skrytkach, ilość zaoszczędzonej energii i CO2 w tym czasie i w tym miejscu jest imponująca. Rozwiązanie gwarantuje min. 100 000h pracy ciągłej D10% (10% utraty jasności).
    Istnieją technologie z dłuższym czasem życia i gwarancji.


Podobne rozwiązania zostały uruchomione dla:

  • Zespół Szkół CKU im. Stefana Batorego w Koninie.

  • Medyczne Studium Zawodowe i Medyczne Studium Zawodowe im. Hanny Chrzanowskiej w Ostrowie Wlkp.

  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej

  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

CLOUDS SOLUTIONS

Private Cloud dla Energetyki

W okresie 2010 - 2011 Duża Polska Grupa Energetyczna stała przed problemem konsolidacji 7 spółek wytworzeniowych, a co za tym idzie uwspólnieniem platformy informatycznej do zarządzania produkcją energii elektrycznej. JG zaproponował i uruchomił jedno z pierwszych w Polsce wdrożeń rozwiązania klasy Private Cloud. Zaproponowanym rozwiązaniem było oprogramowanie chmury prywatnej HPE Cloud System Matrix.

IT Consulting 

W okresie 2009 - 2010 Dla jednej z największych firm produkcyjnych w Polsce, która charakteryzuje się największym zużyciem energii w skali kraju. JG wspólnie z Klientem zdefiniował i rozwiązał problem biznesowy polegający na optymalizacji budżetu IT, który cierpiał z powodu Vendor Locking, tzn. wysokich kosztów licencji i utrzymania jednego ze światowych liderów branży IT, wiązało się to z wysokimi nakładami rocznymi w budżecie IT. Rozwiązanie JG: standaryzacja, optymalizacja, wirtualizacja, (something like a Private Cloud). W efekcie nastąpiła migracja do platformy otwartej x86 i klastrów rozległych storage co zapewniło znaczną redukcję kosztów.

9 miesięcy do sukcesu

W okresie 2004 – 2006 Firma działająca w branży IT jako dostawca usług wdrożeniowych aplikacji ERP znalazła się w obliczu problemu niskich przychodów i znacznie przewyższających je kosztów. 
JG przywrócił rentowność firmy w 9 miesięcy, rozpoczynając od budowy nowej strategii sprzedaży i wdrożeniu jej w życie. 
Rola JG: jako Dyrektor Zarządzający Sprzedażą̨ i zespołem konsultantów biznesowych Finanse & ERP, zoptymalizował model działania firmy oraz aktywizował nowy model sprzedaży usług serwisowych, co przyniosło oczekiwany efekt w krótkim czasie. W dodatku w trakcie negocjacji jednego z projektów doszło do sprzedaży zoptymalizowanej akurat firmy działającej w modelu biznesowym ASP tzn Aplikacji ERP Finance szerowanej dla wielu Klientów, inwestorem została duża polska firma Podatkowo-Audytowa. Realizacja Idei sprzedaży spółki inwestorowi krajowemu i połączenie Audytu Finansowego z ERP Finanse zostało połączone z nową rolą JG w nowym podmiocie i odpowiedzialnością za przygotowanie strategii sprzedaży połączonych firm jako Dyrektor Zarządzający Sprzedażą usług ERP i Audytów Finansowych.
W Rozwiązaniu zastosowano model: Private something like' a Cloud Application for ERP Finance.

OUTSOURCING 500 BANK BRANCHES

W okresie 1999 – 2003 JG był opiekunem jednego Klienta i działał w modelu konsultacyjnym na rzecz Banku na wszystkich poziomach decyzyjności; (200 osób). Wówczas Bank miał problem częstych przestojów pracy systemów informatycznych w 500 detalicznych placówkach bankowych w całej Polsce. Przestoje groziły możliwą utratą reputacji Banku i utraty Klientów oraz udziału w rynku.

Rozwiązaniem było uruchomienie usług Outsourcingu i utrzymania systemów bankowych z gwarantowanym czasem naprawy w ciągu 4 godzin od zgłoszenia awarii w dowolnym oddziale banku na terenie Polski. 

Rola JG: Stworzenie pomysłu oraz całokształtu rozwiązania oraz wprowadzenie w życie.  Kontrakt i model działania w niezmienionej formule obowiązywał od 2002 do 2018r.