Finansowanie projektów w modelu ESCO

Definicja ESCO

 • Spłata z oszczędności – firma ESCO wylicza ROI łącznie z gwarancją
 • Finansowanie inwestycji – instytucje sektora finansowego
 • Przejęcie ryzyka od inwestora – gwarancja o długości minimum ROI
 • Przedsiębiorstwo usług energetycznych
 • Kompleksowe usługi energetyczne
 • Gwarancja poprawy efektywności energetycznej

Zalety finansowania w formule ESCO

 • Ryzyko inwestycyjne i finansowe po stronie ESCO
 • Inwestycja spłacana z uzyskiwanych oszczędności (przedsięwzięcie samofinansujące się)
 • Brak zaangażowania środków fiansowych i personelu po stronie Klienta

Uwarunkowania prawne UE

 • Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych

oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG

– definicja ESCO

 • Dyrektywa 2006/32/WE została uchylona przez Dyrektywę 2012/27/WE z dnia 25 października 2012 r.w sprawie efektywności energetycznej (tzw. Dyrektywa EED)

– EPC jako preferowany model kontraktu na osiągnięciepoprawy efektywności energetycznej (EPC –Energy Performance Contract)

Uwarunkowania prawne w Polsce

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r o efektywności energetycznej
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r o partnerstwie publiczno-prywatnym

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *