Archiwum kategorii: Consulting

Obszary działania

JG ENERGY.PL Sp z o.o.

20 lat doświadczeń w branży rozwiązań informatycznych indywidualnie opracowywanych  na potrzeby przedsiębiorstw sektora energetycznego, wiedza połączona z pasją z zakresu elektroniki, energetyki, programowania, oraz doświadczenie w badaniu potrzeb biznesowych pozwoliło na stworzenie unikalnego projektu bazującego na konsolidacji i synergii wspomnianych doświadczeń.

Efektem jest wizja osiągania rozwiązań pozwalających na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, przez inwestowanie w najnowsze technologie, które pozwalają na:

 • zdalne zarządzanie infrastrukturą podłączoną do sieci energetycznej i internetowej Internet of Things – IoT
 • biling konsumencki w Cloud na potrzeby własnych rozliczeń np. wynajem pomieszczeń i obciążanie najemcy kosztem zużytej energii
 • optymalizacja zużycia energii na podstawie kalendarzy i zarządzania automatycznego urządzeniami elektrycznymi
 • projekty softwarowe na zamówienie

W zakresie projektów informatycznych dostarczamy specjalistyczne zasoby ludzkie lub usługi rozliczane T&M – time of materials na potrzeby realizacji projektów.

Motto Firmy

Dobra Energia Oszczędności

“Niesiemy naszym Klientom dobrą energię wyzwalającą pozytywne zmiany”

Zmiany, które gwarantują:

 • oszczędności długoterminowe
 • wzrost wydajności i efektywności
 • wzrost przewagi konkurencyjnej
 • nowe spojrzenie na dotychczasowe problemy “out of the box”
 • obniżenie kosztów utrzymania
 • sukces biznesowy

Finansowanie projektów w modelu ESCO

Definicja ESCO

 • Spłata z oszczędności – firma ESCO wylicza ROI łącznie z gwarancją
 • Finansowanie inwestycji – instytucje sektora finansowego
 • Przejęcie ryzyka od inwestora – gwarancja o długości minimum ROI
 • Przedsiębiorstwo usług energetycznych
 • Kompleksowe usługi energetyczne
 • Gwarancja poprawy efektywności energetycznej

Zalety finansowania w formule ESCO

 • Ryzyko inwestycyjne i finansowe po stronie ESCO
 • Inwestycja spłacana z uzyskiwanych oszczędności (przedsięwzięcie samofinansujące się)
 • Brak zaangażowania środków fiansowych i personelu po stronie Klienta

Uwarunkowania prawne UE

 • Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych

oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG

– definicja ESCO

 • Dyrektywa 2006/32/WE została uchylona przez Dyrektywę 2012/27/WE z dnia 25 października 2012 r.w sprawie efektywności energetycznej (tzw. Dyrektywa EED)

– EPC jako preferowany model kontraktu na osiągnięciepoprawy efektywności energetycznej (EPC –Energy Performance Contract)

Uwarunkowania prawne w Polsce

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r o efektywności energetycznej
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r o partnerstwie publiczno-prywatnym

 

Zespół

Pasje i dążenie do celów, analityka i innowacyjność technologiczna, umiejętność słuchania, doświadczenie to nasze główne cechy

JG ENERGY.PL innovations, electronics, idea, future, solutions, energetics, care, creativity, passions, visionary, solving, projects, knowledge, experience, analytics, savings, eco, partnership…